Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Για λίγη ζεστασιά», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 129