Είστε εδώ

Machado Antonio, «[Η πλατεία έχει ένα πύργο]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 94