Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Αποτελέσματα για: ""

Βρέθηκαν 3.377 καταγραφές [1 - 10]

Eφ. Θάρρος

Eφ. Θάρρος, Καλαμάτα 19 Μαρτίου 1900.

  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

Η μετανάστευσις εν τω δήμω Τριπόλεως

Μηνόπουλος Γ. Θεόδωρος, Η μετανάστευσις εν τω δήμω Τριπόλεως, Φροντιστήριον Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, Η Ελληνική Μετανάστευσις. Μελέται των δευτεροετών φοιτητών, Αθήνα 1917, σ.77-78.

  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

Η μετανάστευση στις ΗΠΑ

Κιτρόεφ Αλέξανδρος, «Η νέα Διασπορά: Η μετανάστευση στις ΗΠΑ» στο Παναγιωτόπουλος Β. (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ.5, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ.365-366.

  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

Η μετανάστευση στις ΗΠΑ

Κιτρόεφ Α., «Η νέα διασπορά: Η μετανάστευση στις ΗΠΑ» στο Παναγιωτόπουλος Β. (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ.5, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ.367-368.

  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

Ο Μετανάστης

Ηλίας Βενέζης, «Ο Μετανάστης», εφημ. Το Βήμα, 2 Μαΐου 1950.

  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

Ο Ελληνισμός εν Αμερική

Κανούτας Γ. Σεραφείμ, Ο Ελληνισμός εν Αμερική, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, Νέα Υόρκη 1918, σ.120.

  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

Μελέτη μετά σχεδίου νόμου περί μεταναστεύσεως

Ρέπουλης Εμμ., Μελέτη μετά σχεδίου νόμου περί μεταναστεύσεως, Αθήναι 1912, σ.93.

  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

Οι Έλληνες της Αμερικής

Μόσκος Τσ, «Οι Έλληνες της Αμερικής» στο Clogg R. (επιμ.), Η Ελληνική Διασπορά στον 20ό αιώνα, μτφρ. Μ. Φράγκου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, σ.199-200.

  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

Εθνική Ακτοπλοΐα της Ελλάδος

Ψηφιακή Συλλογή Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

Έλληνες μετανάστες στο λιμάνι της Πάτρας

Εφημ. Εικονογραφημένη Ατλαντίς, Φεβρουάριος 1910, Νέα Υόρκη.

  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία