Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Η μετανάστευσις εν τω δήμω Τριπόλεως

Μηνόπουλος Γ. Θεόδωρος, Η μετανάστευσις εν τω δήμω Τριπόλεως, Φροντιστήριον Δημόσιας Οικονομίας και Στατιστικής, Η Ελληνική Μετανάστευσις. Μελέται των δευτεροετών φοιτητών, Αθήνα 1917, σ.77-78.
  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

«Από το 1892 οι περισσότερο πιεζόμενοι οικονομικά κάτοικοι της Τρίπολης άρχισαν να μεταναστεύουν πέρα από τον Ατλαντικό ωκεανό. […] Δεν άργησαν να καταφθάνουν οι επιστολές των πρώτων μεταναστών, στις οποίες παρουσίαζαν στους συγγενείς και φίλους τους την Αμερική ως την πραγματική χώρα των ονείρων τους και τους προέτρεπαν να τους μιμηθούν πηγαίνοντας εκεί, όπου θα εργάζονταν με κέρδος, και αρκετές φορές τους έστελναν και τα έξοδα του ταξιδιού.

Έτσι άρχισε η ομαδική μεταναστευτική κίνηση υποβοηθούμενη και από τους πράκτορες των μεταναστευτικών εταιρειών […]. Οι πράκτορες αυτοί, οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι ακόμη και στα χωριά, εξαιτίας του προσωπικού τους συμφέροντος, καθώς αμείβονται γενναία για κάθε υποψήφιο μετανάστη, προσπαθούν να πείσουν όσο το δυνατό περισσότερους παριστάνοντας στους απλοϊκούς χωρικούς την κατάσταση στην Αμερική ως εξαιρετική.»