Μελέτες - Άρθρα


 1. Αθανασοπούλου, Αφροδίτη. 2004. «Ιστορία και λογοτεχνία στο σχολείο: Μια διεπιστημονική πρόταση διδασκαλίας για την κριτική αγωγή των μαθητών στον σύγχρονο πολιτισμό». Στο Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο & η διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου. Αθήνα: Μεταίχμιο, 101-131.
 2. Αθανασοπούλου, Αφροδίτη. 2016. Ιστορία και λογοτεχνία σε διάλογο. Ή περί μυθικής και ιστορικής μεθόδου. Μια ανίχνευση στη νεοελληνική ποίηση του 19ου και 20ού αι. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 3. Ακρίβος, Κώστας. 2005. «Ιστορία και λογοτεχνία: Σχέση έρωτα ή προδοσίας; Το παράδειγμα της Ιστορίας ενός αιχμαλώτου». Στο Κώστας Μπαλάσκας & Κώστας Αγγελάκος (επιστημονική επιμέλεια), Γλώσσα και λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο, 131-142.
 4. Ακριτίδου, Μαρία. 2015. «Ιστορία και Μυθοπλασία». Στο Σελιδοδείκτες για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη: Κ.Ε.Γ., 92-99.
 5. Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη. 1998. Ο άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία. Ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας. Αθήνα: Θεμέλιο.
 6. Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη. 2000. «Ιστορία και μυθοπλασία». Στο Η γραφή και η βάσανος. Ζητήματα λογοτεχνικής αναπαράστασης. Αθήνα: Πατάκης, 202-228.
 7. Αποστολίδου, Βενετία. 2003. Λογοτεχνία και ιστορία στη μεταπολεμική αριστερά. Η παρέμβαση του Δημήτρη Χατζή 1947-1981. Αθήνα: Πόλις.
 8. Αποστολίδου, Βενετία. 2010. Τραύμα και μνήμη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων, Αθήνα: Πόλις.
 9. Γεωργιάδου, Αγάθη, 2000. «Αναφορά σε ποιήματα των Καβάφη, Σεφέρη, Εγγονόπουλου, Αναγνωστάκη. Ιστορία και ποίηση», Τα εκπαιδευτικά 55-56: 18-25.
 10. Δάλλας, Γιάννης. 1986. Καβάφης και Ιστορία. Αισθητικές λειτουργίες. Αθήνα: Ερμής.
 11. Δημάδης, Κ. Α. 2004. Δικτατορία, πόλεμος και πεζογραφία 1936-1944. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
 12. Δρουμπούκη, Άννα Μαρία. 2013. «Τι ψάχνει η σύγχρονη λογοτεχνία στην ιστορία; Σκέψεις πάνω στο έργο της Μάρως Δούκα», Αυγή, 28 Ιουλίου, «Ενθέματα».
 13. Καραβάς, Σπύρος. 2014. Μυστικά και παραμύθια από την ιστορία της Μακεδονίας. Αθήνα: Βιβλιόραμα.
 14. Καραπιδάκης, Νίκος Ε. 2010. «Από την πυκνή περιγραφή στην ιστορική ερμηνεία». Στο Μ. Καραγάτσης. Ιδεολογία και ποιητική. Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 23-31.
 15. Κοκκομέλης, Νίκος. 2016. «Δημόσια ιστορία και λογοτεχνική αναπαράσταση». Journal of books 64 (Μάρτιος): 8-12.
 16. Κόκορης, Δημήτρης. 2005. Ιστορία και λογοτεχνία. Αθήνα: Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη.
 17. Κοτζιά, Ελισάβετ. 2009. «Το τραυματικό παρελθόν». Καθημερινή, 13 Δεκεμβρίου.
 18. Μαρωνίτης, Δ. Ν. 1992. «Ποίηση και ιστορία. Μ. Αναγνωστάκης: “Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.”». Στο Διαλέξεις, Αθήνα: στιγμή, 99-118.
 19. Μαρωνίτης, Δ. Ν. 1992. «Ρέας Γαλανάκη: Ο βίος τoυ Ισμαήλ Φερίκ Πασά, Spina nel cuore». Στο Διαλέξεις. Αθήνα: στιγμή, 225-236.
 20. Μαρωνίτης, Δ. Ν. 1994. «Υπεροψία και μέθη. Ο ποιητής και η ιστορία». Στο Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Επιλογή κριτικών κειμένων. Ηράκλειο: Π.Ε.Κ., 269-287.
 21. Μικέ, Μαίρη. 2001. Μεταμφιέσεις στη νεοελληνική πεζογραφία (19ος-20ός αιώνας). Αθήνα: Κέδρος. [Βλ. ειδικά τα κεφάλαια «Η ιστορική αφήγηση και η αναίρεσή της» και «Ο πόλεμος και η καρναβαλοποίηση της ιστορίας»]
 22. Μικέ, Μαίρη. 2007. Έρως (αντ)εθνικός. Ερωτική επιθυμία και εθνική ταυτότητα τον 19ο αιώνα. Αθήνα: Πόλις.
 23. Λιάκος, Αντώνης. 2014. «Τ’ άπλυτα της ελληνικής ιστορίας και η λογοτεχνική τους μπουγάδα». Chronosmag 14 (Ιούνιος).
 24. Νεραντζής, Ιωάννης Γ. 2012. «Λογοτεχνία και Ιστορία, η αμφίδρομη σχέση τους στη διαθεματική διδασκαλία: Η Λογοτεχνία ως ιστορική πηγή και η Ιστορία ως έμπνευση λογοτεχνική». Σύγχρονη εκπαίδευση 169 (Απρίλιος-Ιούνιος): 114-161.
 25. Νεραντζής, Ιωάννης Γ. 2015. Λογοτεχνία και Ιστορία - Αμφίδρομη σχέση. Η Λογοτεχνία ως ιστορική πηγή και η ιστορία ως έμπνευση λογοτεχνική. Αγρίνιο: Αγριώνιο Αρχείο.
 26. Παϊβανάς, Δημήτρης. 2012. Βία και αφήγηση. Ιστορία, ιδεολογία και εθνικός πολιτισμός στην πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
 27. Παπαθεοδώρου, Γιάννης. «Ο σκληρός Απρίλης του ʼ44. Μυθοπλασία, Ιστορία και Μνήμη στις Ακυβέρνητες Πολιτείες του Στρατή Τσίρκα». Μνήμων 24: 269-296.
 28. Πιερής, Μιχάλης. 1994. «Καβάφης και Ιστορία (θέματα ορολογίας)». Στο Εισαγωγή στην ποίηση του Καβάφη. Επιλογή κριτικών κειμένων. Ηράκλειο: Π.Ε.Κ., 397-411.
 29. Πολίτη, Τζίνα. 2001. «Το πένθος της ιστορίας. (Σχεδίασμα ανάγνωσης των μυθιστορημάτων της Ρέας Γαλανάκη)». Στο Ανεξακρίβωτη σκηνή. Αθήνα: Άγρα, 233-250.
 30. Ραυτόπουλος, Δημήτρης. 2012. Εμφύλιος και λογοτεχνία. Αθήνα: Πατάκης.
 31. Σαββίδης, Γ. Π. 1996. «Σάτιρα και πολιτική στη νεώτερη Ελλάδα. Γιώργος Σεφέρης». Στο Εισαγωγή στην ποίηση του Σεφέρη. Επιλογή κριτικών κειμένων.  Ηράκλειο: Π.Ε.Κ., 307-340.
 32. Σπανάκη, Μαριάννα. 2004. Βυζάντιο και Μακεδονία στο έργο της Π. Σ. Δέλτα. Η σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας. Αθήνα: Ερμής.
 33. Σπυροπούλου, Αγγελική & Θεοδώρα Τσιμπούκη (επιμ). 1997. Ιστορική πραγματικότητα και νεοελληνική πεζογραφία (1945-1995). Επιστημονικό Συμπόσιο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή Μωραΐτη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 34. Σταυροπούλου, Έρη, 2015. «Η παρουσία της Μικρασιατικής Καταστροφής στη νεοελληνική πεζογραφία (συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις)». Στο Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία. Πρακτικά. Τόμ. Γ. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 379-398.
 35. Σκούρτη, Δέσποινα. 2015. «Αντικατοπτρισµοί και µνήµες της περιόδου 1967-1974 στη ελληνική πεζογραφία». Στο Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία. Πρακτικά. Τόμ. Γ. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 483-496.
 36. Τζιόβας, Δημήτρης. 2017. «Τόπος, μνήμη, τραύμα: η Κύπρος στην ελληνική μεταπολεμική πεζογραφία». Στο Η πολιτισμική ποιητική της ελληνικής πεζογραφίας. Από την ερμηνεία στην ηθική, Ηράκλειο: Π.Ε.Κ., 481-496.
 37. Τσιριμώκου, Λίζυ. 2000. Εσωτερική ταχύτητα. Δοκίμια για τη λογοτεχνία. Αθήνα: Άγρα. [Βλ. την ενότητα «Μυθοπλασία και Ιστορία: Άρης Αλεξάνδρου»].
 38. Φρέρης, Γιώργος. 2015. «Η συµβολή του πολέµου της δεκαετίας 1912-22 στη νεοελληνική γραµµατεία». Στο Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία. Πρακτικά. Τόμ. Γ. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 361-378.
 39. Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης. 2010. «Τι ψάχνει η σύγχρονη λογοτεχνία στην Ιστορία;». Ελευθεροτυπία, 17 Ιουλίου.
 40. Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης. 2010. «Ο εμφύλιος στοιχειώνει το μυθιστόρημα». Ελευθεροτυπία, 30 Οκτωβρίου.
 41. Χατζηγιακουμή, Μαρία. 2014. Η αίσθηση της ιστορίας στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη. Αθήνα: Παπαζήσης.
 42. Beaton, Roderick. 2015. Η ιδέα του έθνους στην ελληνική λογοτεχνία. Από το Βυζάντιο στη σύγχρονη Ελλάδα. Ηράκλειο: Π.Ε.Κ. [Βλ. το Γ΄ μέρος «“Ο αιώνας των Λαβυρίνθων”: Μύθος και Ιστορία»].
 43. Chartier, Roger & Αντώνης Λιάκος. 2013. «Το ζωντανό παρελθόν. Ιστορία, λογοτεχνία και μνήμη. Πώς να ακούμε τους νεκρούς με τα μάτια». Ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 28 Μαΐου.
 44. Zimbone, Anna. 2008. «Η “ζεστασιά της μικρής ιστορίας” μέσα από τα κείμενα εποχής του Γιώργου Ιωάννου». Στο Ρεαλιστική παράσταση και ποιητική ενόραση στην πεζογραφία του Γιώργου Ιωάννου. Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδη, 101-114.

Ανδρέας Γαλανός, Παναγιώτης Παντζαρέλας