Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Οι Έλληνες της Αμερικής

Μόσκος Τσ, «Οι Έλληνες της Αμερικής» στο Clogg R. (επιμ.), Η Ελληνική Διασπορά στον 20ό αιώνα, μτφρ. Μ. Φράγκου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004, σ.199-200.
  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία

Ελληνικό μεταναστευτικό ρεύμα προς τις ΗΠΑ

ΠερίοδοςΣύνολο (περίπου) ΕτήσιοςΜέσος Όρος
Απαρχές: 1873-189915.000500
Μεγάλο Κύμα: 1900-1917450.00025.000
Τελευταία Έξοδος: 1918-192470.00010.000
Κλειστές Πύλες: 1925-194530.0001.300
Μεταπολεμικά: 1945-196575.0004.000
Νέο Ρεύμα: 1966-1979160.00011.000
Εξασθένιση: 1980 έως σήμερα35.0002.000