Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Έλληνες μετανάστες στο λιμάνι της Πάτρας

Εφημ. Εικονογραφημένη Ατλαντίς, Φεβρουάριος 1910, Νέα Υόρκη.
  • Η ελληνική κοινωνία στις αρχές του 20ού αιώνα → Ύπαιθρος και μετανάστευση → Ιστορία