Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

Κατάλογος κειμένων: ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ

ΑΘΛΑ ΕΠΙ ΠΕΛΙΑΙ ΓΑΡΥΟΝΑΙΣΕΛΕΝΑ
  απ. 178 Page
  απ. 179a+b Page
  απ. S7 (=184 Page)
  απ. S8
  απ. S10
  απ. S11
  απ. S13
  απ. S14
  απ. S15
  απ. S17 (=185 Page)
  απ. S19 (=181 Page)
  απ. 187 Page
ΕΛΕΝΑ: ΠΑΛΙΝΩΙΔΙΑΕΡΙΦΥΛΑΙΛΙΟΥ ΠΕΡΣΙΣ ΝΟΣΤΟΙ
  απ. 192 Page
  απ. S148
  απ. 200 Page
  απ. 209 Page
ΟΡΕΣΤΕΙΑΣΥΟΘΗΡΑΙ‹ΘΗΒΑΪΣ(;)›INCERTI LOCI
  απ. 210 Page
  απ. 211 Page
  απ. 212 Page
  απ. 219 Page
  απ. 221 Page
  απ. 222 Page
  απ. 222b.201-234 Davies
  απ. 223 Page
  απ. 232 Page
  απ. 244 Page
  απ. 245 Page
ΝΟΘΑ: ΡΑΔΙΝΗ
  απ. 278 Page