Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

MÜLLER, Heiner

12 εγγραφές [1 - 12]

Heiner MÜLLER

Φιλοκτήτης [1965] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 2008)

Heiner Müller. 2008. Φιλοκτήτης. Μετ. Ελένης Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: "Philoktet". Sinn und Form (1965).

Heiner MÜLLER

«Αίας για παράδειγμα» [1994] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 2001)

Heiner Müller. 2001. Δύστηνος άγγελος. Επιλογή από κείμενα για το θέατρο, ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή, επιλογή, μετάφραση Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: "Ajax zum Beispiel" (1994).

Heiner MÜLLER

«Η απελευθέρωση του Προμηθέα» [1972] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 2001)

Heiner Müller. 2001. Δύστηνος άγγελος. Επιλογή από κείμενα για το θέατρο, ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή, επιλογή, μετάφραση Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: "Die Befreiung des Prometheus" (1972).

Heiner MÜLLER

«Ηρακλής 13» [1989] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 1997)

Heiner Müller. 1997. Μορφές από τον Ευριπίδη. Μετ. Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: Herakles 13 (1989).

Heiner MÜLLER

«Ηρακλής 2 ή Η Ύδρα» [1972] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 1997)

Heiner Müller. 1997. Μορφές από τον Ευριπίδη. Μετ. Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: Herakles 2 oder die Hydra (1972).

Heiner MÜLLER

«Κείμενο Ηλέκτρα» [δεκ. 1960] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 2001)

Heiner Müller. 2001. Δύστηνος άγγελος. Επιλογή από κείμενα για το θέατρο, ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή, επιλογή, μετάφραση Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: "Elektratext".

Heiner MÜLLER

«Μήδειας θέαμα» [1974] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 2001)

Heiner Müller. 2001. Δύστηνος άγγελος. Επιλογή από κείμενα για το θέατρο, ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή, επιλογή, μετ. Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: "Medeaspiel" (1974).

Heiner MÜLLER

«Μήδειας Υλικό» [1983] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 1997)

Heiner Müller. 1997. Μορφές από τον Ευριπίδη. Μετ. Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: Verkommenes Ufer, Medeamaterial, Landschaft mit Argonauten (1984).

Heiner MÜLLER

«Οδυσσέας» [δεκ. 1950] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 2001)

Heiner Müller. 2001. Δύστηνος άγγελος. Επιλογή από κείμενα για το θέατρο, ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή, επιλογή, μετάφραση Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: "Ulyss".

Heiner MÜLLER

«Οιδίποδα σχόλιο» [δεκ. 1950] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 2001)

Heiner Müller. 2001. Δύστηνος άγγελος. Επιλογή από κείμενα για το θέατρο, ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή, επιλογή, μετάφραση Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: "Ödipuskommentar".

Heiner MÜLLER

«Ορφέας οργωμένος» [1958] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 2001)

Heiner Müller. 2001. Δύστηνος άγγελος. Επιλογή από κείμενα για το θέατρο, ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή, επιλογή, μετάφραση Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: "Orpheus gepflügt" (1958).

Heiner MÜLLER

«Φιλοκτήτης 1950» [1950] (μετ. Ε. Βαροπούλου, 2001)

Heiner Müller. 2001. Δύστηνος άγγελος. Επιλογή από κείμενα για το θέατρο, ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή, επιλογή, μετάφραση Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: "Philoktet 1950".