Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 62 «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Επιστ. Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

 

Π3.2.2. Δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών για την κατασκευή σεναρίων και δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

Υπεύθυνη παραδοτέου: Τριανταφυλλιά Γιάννου

 

Ομάδες Εργασίας

Επιστημονική επιμέλεια: Τριανταφυλλιά Γιάννου

Σχεδιασμός και Μελέτη προδιαγραφών έργου: Τριανταφυλλιά Γιάννου

 

Νεοελληνική λογοτεχνία: Στεφανία Μποτέλη (συντονισμός-επιμέλεια)

Συλλογή, καταγραφή, ψηφιοποίηση κειμένων: Μαρία Ακριτίδου, Γεωργία Αλβανίδου, Τριανταφυλλιά Γιάννου, Χρήστος Δανιήλ, Δημήτρης Θεοχάρης, Τώνια Καράογλου, Στεφανία Μποτέλη

Τεκμηρίωση καταγραφών και σήμανση: Στεφανία Μποτέλη

 

Αρχαιόθεμα Γιάννη Ρίτσου: Στεφανία Μποτέλη (συντονισμός-επιμέλεια)

Συλλογή κειμένων: Μαρία Ακριτίδου

Καταγραφή, ψηφιοποίηση κειμένων: Μαρία Ακριτίδου, Γεωργία Αλβανίδου, Στεφανία Μποτέλη

Τεκμηρίωση καταγραφών και σήμανση: Γεωργία Αλβανίδου, Τριανταφυλλιά Γιάννου, Στεφανία Μποτέλη

 

Παγκόσμια λογοτεχνία: Αθανασία Μαργώνη (συντονισμός-επιμέλεια)

Συλλογή, καταγραφή, ψηφιοποίηση κειμένων: Γεωργία Αλβανίδου, Αθανασία Μαργώνη, Τώνια Καράογλου

Τεκμηρίωση καταγραφών και σήμανση: Αθανασία Μαργώνη

 

Σχεδιασμός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος: Τριανταφυλλιά Γιάννου

Τεχνική υλοποίηση: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)