Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Heiner Müller

Ορφέας οργωμένος

Μετάφραση: Ελένη Βαροπούλου


Ο Ορφέας Αοιδός ήταν ένας άντρας που δεν μπορούσε να περιμένει. Αφού έχασε τη γυναίκα του ύστερα από ένα υπερβολικά πρόωρο ζευγάρωμα στη διάρκεια της λοχείας ή ύστερα από ένα βλέμμα απαγορευμένο που την έκανε να περιπέσει εις κόνιν πριν προλάβει εκ νέου να σαρκωθεί ενώ ανέβαινε από τον Κάτω Κόσμο με εκείνη ελευθερωμένη από το θάνατο χάρη στο τραγούδι του, επινόησε τον έρωτα των αγοριών που φείδεται της λοχείας και βρίσκεται κοντά στο θάνατο περισσότερο απ’ ότι ο έρωτας των θηλυκών. Όσες είχε αποκρούσει τον κυνήγησαν: Με όπλα από το κορμί τους κλώνους λιθάρια. Όμως το άσμα προστατεύει τον αοιδό. Καθετί που είχε εξυμνήσει δεν μπορούσε να χαρακώσει το δέρμα του. Ζευγάδες ταραγμένοι από το θόρυβο του κυνηγιού τράπηκαν σε φυγή μακριά από τα άροτρά τους, που γι’ αυτά δεν είχε υπάρξει θέση στο τραγούδι του. Έτσι βρήκε αυτός τη θέση του κάτω απ’ τα άροτρα.


Heiner Müller. 2001. Δύστηνος άγγελος. Επιλογή από κείμενα για το θέατρο, ποιήματα και πεζά. Εισαγωγή, επιλογή, μετάφραση Ελένη Βαροπούλου. Αθήνα: Άγρα. Τίτλος πρωτοτύπου: "Orpheus gepflügt" (1958).