Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

79. Χάραγμα στην εξωτερική επιφάνεια αμφορέως.

Από τον αμφορέα σώζονται τέσσερα θραύσματα. Βρέθηκε στην Ελεύθερνα Κρήτης. Φυλάσσεται στο Μουσείο Ρεθύμνου.

Έκδ. Ά. Π. Ματθαίου, ΗΟΡΟΣ 10-12 (1992-1998) 571-576. Α. Μarangou-Lerat, Le Vin et les Αmphores de Créte, Études Crétoises 30, Ρaris 1995, σελ. 150, αρ. Ρ 106.

3ος αι. μ.Χ.

Ἐπὶ Ἱέρωνος

ἀθάλασ(σ)ος

Ἡρ[ακ]λῆς.

Επιγραφή-ετικέτα παραγωγού, χαραγμένη στην εξωτερική επιφάνεια αμφορέα οίνου. Όπως συμβαίνει σε επιγραφές αυτού του είδους, δίδονται οι ακόλουθες πληροφορίες· το έτος παραγωγής (στ. 1), η δήλωση του παραγωγού ότι το κρασί δεν έχει συντηρητικά, στην προκειμένη περίπτωση θαλασσινό νερό, που βοηθούσε στη διατήρηση του οίνου, και η δήλωση ότι το κρασί είναι δυνατό (στ. 3).