Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

54. Κυβόλιθος παραστάδος του ναού της Πολιάδος Αθηνάς στην Πριήνη.

Έκδ. Syll.3 277. M. N. Tod, Greek Historical Inscriptions, ΙΙ, Oxford 1948, 184.

334 π.Χ.

βασιλεὺς Ἀλέξανδρος

ἀνέθηκε τὸν ναὸν

Ἀθηναίηι Πολιάδι.

Ο βασιλεύς Αλέξανδρος ανέθεσε τον ναό στην Αθηνά Πολιάδα.

Ο Μέγας Αλέξανδρος προσέφερε ως δώρο στους Πριηνείς τον ναό της Αθηνάς Πολιάδος, πολιούχου θεάς της πόλης, μετά τη νίκη του επί των Περσών στον Γρανικό ποταμό και την κατάληψη των Σάρδεων. Στην πραγματικότητα ο ναός είχε μόλις ολοκληρωθεί και ο Αλέξανδρος προσέφερε μεγάλο ποσόν ως δωρεά, το οποίο κάλυψε προφανώς μεγάλο μέρος της δαπάνης για την κατασκευή του. Η ιδιαιτέρως θετική στάση του βασιλέως προς την πόλη αποτυπώνεται και με επιστολή του προς τους Πριηνείς (βλ. Tod, ό.π., 185), με την οποία μεταξύ άλλων τους απαλλάσσει και από την καταβολή φόρου.