Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

47. Στήλη λευκού Ναξιακού μαρμάρου ελλιπής κάτω.

Βρέθηκε στη Νάξο. Φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου.

Έκδ. IG XII Suppl. 194. Μ. I. Finley, Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 B.C., Columbia University 1952 (repr. ed. 1973), αρ. 131, και σελ. 43.

4ος αι. π.Χ.

[ὅ]ρ̣ος χωρίων καὶ

οἰκίας καὶ κεράμου

ἀποτετιμημέ-

νων τοῖς παιδίοις

τοῖς Ἐπ̣ίφρονος· τοῦ [5]

ἀρχαίου 𐌗𐌗𐌗𐅅 καὶ

τῶν μισθωμάτων

τετρακοσίων δρα-

χμῶν τοῦ ἐνιαυ-

[το]ῦ ἑκάστου ἐπὶ [10]

[. . .]γ̣ήτου· τούτου

[δὲ τοῦ χω]ρίου ἅπα-

[ντα τετί]μηται

[κ]αὶ τ̣ὰ ἐν Ἐλαι-

οῦντι καὶ τὰ [15]

ἐμ Μέλανι.

Όρος γαιών και οικίας και κεραμώσεως υποθηκευμένων ως εγγυήσεων υπέρ των παιδιών του Επίφρονος· για το κεφάλαιο αντί 3.500 δραχμών και για τα μισθώματα αντί τετρακοσίων δραχμών κατʼ έτος, από το έτος του άρχοντος […]γήτου. Αυτής της γης έχει υποθηκευθεί το σύνολον της εκτάσεως, και τα κτήματα στον Ελαιούντα και εκείνα στον Μέλανα.

Όταν η μισθουμένη έγγειος περιουσία ανήκε σε ανήλικα τέκνα θανόντος, δηλαδή σε ορφανά, ο μισθωτής έπρεπε να παράσχει εγγυήσεις (ἐνέχυρα) έναντι των μισθουμένων στον άρχοντα της πόλης που λειτουργούσε ως επόπτης και προστάτης της περιουσίας των ορφανών. Ο άρχων όφειλε να στείλει πρόσωπα της εμπιστοσύνης του (ἀποτιμητάς) να εκτιμήσουν (ἀποτιμᾶν) την αξία των παρεχόμενων ἐγγείων ἐγγυήσεων. Οι ἔγγειες ἐγγυήσεις που εκτιμώντο ονομάζονταν ἀποτιμήματα.

Το Ναξιακό αυτό ορόσημο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι σώζει δύο αρχαία τοπωνύμια του νησιού, τον Ἑλαιοῦντα καὶ τὸν Μέλανα. Κατʼ ευτυχή συγκυρία το δεύτερο τοπωνύμιο έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα. Το χωριό Μέλανες βρίσκεται στο εσωτερικό του νησιού, οκτώ περίπου χιλιόμετρα ΝΑ της Χώρας.