Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

15. Επιγραφικό χάραγμα στο εξωτερικό θραύσματος Αττικού σκύφου.

Βρέθηκε στην αρχαία Αγορά των Αθηνών. Φυλάσσεται στο Μουσείο της στοάς του Αττάλου.

Έκδ. Η. Α. Τhompson, Hesperia 27 (1948) 160. M. Lang, Τhe Αthenian Αgora. ΧΧΙ. Graffiti and Dipinti, Princeton 1976, Β1.

Μέσα του 6ου αι. π.Χ.

[Θαμνε]ῦ : κάθες : hυπὸ το͂ι hοδο͂ι τᾶς

θύρας το͂ κάπο : πρίον‹α›.

 

(Φιλ. μεταγρ.) [Θαμνε]ῦ : κάθες : πὸ τ δῷ τᾶς | θύρας τοῦ κάπου : πρίον‹α›.

Θαμνέα, βάλε το πριόνι κάτω από το κατώφλι της θύρας του κήπου.

 

δός, ὁ = κατώφλι. | τᾶς (δωρ.) = τῆς. | κάπου (δωρ.) = κήπου.

Το θραύσμα του αγγείου βρέθηκε στην περιοχή της αρχαίας Αγοράς, που γειτνίαζε με ιδιωτικές οικίες. Φαίνεται ότι ο χαράκτης της επιγραφής και κάτοχος του πριονιού παρήγγειλε στον Θαμνέα, πιθανώς κάποιον γείτονα, στον οποίο δάνεισε το εργαλείο, μετά το πέρας της εργασίας να το τοποθετήσει σε συγκεκριμένο σημείο, διότι για κάποιον λόγο θα απουσίαζε.