Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

14. Επιγραφικά χαράγματα στους Φούρνους Ικαρίας.

Μερικά μέτρα νοτιοδυτικά του εκλησσιδίου του Άη-Γιώργη, που βρίσκεται στην κορυφή του ομώνυμου λόφου αμέσως επάνω από τη Χώρα του μικρού νησιού Φούρνοι της Ικαρίας, υπάρχει μακρός ριζιμιός βράχος. Επάνω έχουν χαραχθεί το ομοίωμα ενός μεγάλου πουλιού και ονόματα ανδρών, καθώς και μερικές άλλες επιγραφές.

Έκδ. IG XII 6, 1213.

Τέλη του 5ου/αρχές του 4ου αι. π.Χ.

Α. Ἐπίγονος {Σ} καλὸς οἷς δοκεῖ τῶν φρορῶν.

 

Β. καὶ τἆλλα σπεύδων Ἀπολλοκρ[άτει Δ]αμόδωρος, Ἐπίγονον | ποθῶν φυλάττω Κορσιητῶν ἀκρόπολιν.

Α. (Ερωτικά τα πράγματα και η μετάφραση πρέπει να είναι ανάλογη) Ο Επίγονος είναι μπάνικος, για όσους φρουρούς τον γουστάρουν.

 

Tό σίγμα μετά το όνομα Ἐπίγονος έχει χαραχθεί κατά λάθος. | φρορῶν = φρουρῶν.

 

Β. Εγώ ο Δαμόδωρος, γουστάρω βέβαια τον Απολλοκράτη αλλά καίγομαι για τον Επίγονο, καθώς φυλάω την ακρόπολη των Κορσιητών.

Στον λόφο του Άη-Γιώργη ήταν η ακρόπολη της αρχαίας πόλης των Κορσιών. Αυτό είναι γνωστό από τα σωζόμενα τμήματα του τείχους, αλλά το κυριότερο, από την ιδιωτικού ―ιδιωτικότατου― χαρακτήρα επιγραφή Β. Και από δύο άλλες επιγραφές του βράχου προκύπτει εμμέσως ότι στάθμευε εκεί φρουρά. Από μία τρίτη επιγραφή του βράχου, Ἐπίγονος καλὸς Σάμιος, γίνεται γνωστό ότι πιθανότατα οι φρουροί ήταν Σάμιοι· τον έλεγχο δηλαδή του συμπλέγματος των μικρών αυτών νησιών τον είχαν οι Σάμιοι.

Τα πράγματα γίνονται ερωτικότατα στην επιγραφή Β. Όπως ομολογεί ο Δαμόδωρος που την έγραψε, ενώ κατά τα άλλα είναι κολλητός του Απολλοκράτους, φυλάει την ακρόπολη των Κορσιητών και καίγεται για τον Επίγονο.

Μεγάλη πέραση είχε στους φαντάρους ο Επίγονος. Αλλά ο ιστορικός γιʼ άλλο ενδιαφερόταν και την πήρε την πληροφορία του· η ακρόπολη είναι των Κορσιητών. Γίνεται λοιπόν φανερό, ότι ιστορικές πληροφορίες δεν δίδουν μόνον τα δημόσια και επίσημα κείμενα, αλλά ακόμη και τα πιο ιδιωτικά ― κι ας έχουν άλλον στόχο.