Υψηλή αντίθεση

Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό

Δύο σημαντικά έργα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης επιλέχτηκαν και προσαρμόστηκαν αναλυτικά και με εκτενείς οδηγίες ώστε να μπορούν να διδαχτούν απρόσκοπτα σε μαθητές με αναπηρία. Τα συγκεκριμένα έργα συνιστούν ολοκληρωμένες σειρές και καλύπτουν όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, από το Α1 ως το Γ2) καθώς και όλες τις ηλικίες των μαθητών, τόσο τους μαθητές μικρής ηλικίας όσο και τους ενήλικες.

22 εγγραφές [1 - 10]

Απώλεια όρασης | Α2 - Βασική γνώση, Β2 - Καλή γνώση
Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Προσαρμογή σειράς "Νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους «… και καλή επιτυχία»" Α’ και Β’ επίπεδο στη μέθοδο Braille
 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά την εκπόνηση δύο διδακτικών σεναρίων πάνω σε επιλεγμένες ενότητες του διδακτικού εγχειριδίου Νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους, Α' Επιπέδου, και Νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους, Β' Επιπέδου, για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης.

Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Απώλεια ακοής - Προσαρμογή Αστερίας 1α (για παιδιά)
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος

Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Απώλεια ακοής - Προσαρμογή Αστερίας 1β
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος

Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Απώλεια ακοής - Προσαρμογή Αστερίας 2
 

Αστερίας 2

Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Απώλεια ακοής - Προσαρμογή Αστερίας 3
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί

Περισσότερα

Απώλεια ακοής | Β2 - Καλή γνώση
Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Απώλεια ακοής - Προσαρμογή Αστερίας 4
 

Αστερίας 4

Περισσότερα

Απώλεια ακοής | Α2 - Βασική γνώση
Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Απώλεια ακοής - Προσαρμογή παλλινοστούντες Α
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί

Περισσότερα

Απώλεια ακοής | Β1 - Μέτρια γνώση
Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Απώλεια ακοής - Προσαρμογή παλλινοστούντες B
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί

Περισσότερα

Απώλεια ακοής | Β1 - Μέτρια γνώση
Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Απώλεια ακοής - Προσαρμογή παλλινοστούντες Γ
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί

Περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες
Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Μαθησιακές δυσκολίες - προσαρμογή παλλινοστούντες Α+Β
 

Η προσαρμογή υλικού για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από έφηβους και ενήλικες μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διέπεται από την ίδια φιλοσοφία και τις ίδιες αρχές με αυτές που διέπουν και την προσαρμογή του υλικού για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου όπως …

Περισσότερα