Υψηλή αντίθεση

Διδακτικά εγχειρίδια

Η πρόσβαση στα διδακτικά εγχειρίδια απαιτεί σύνδεση στο σύστημα και ειδική άδεια κατόπιν αιτήσεως.

7 εγγραφές [1 - 7]

Α2 - Βασική γνώση
Διδακτικά εγχειρίδια: Νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους - Α' επίπεδο
 

Ελένη Δεμίρη-Προδρομίδου, Ρούλα Καμαριανού-Βασιλείου
© 2002, Εκδόσεις Μεταίχμιο
ISBN 978-960-375-344-5

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση
Διδακτικά εγχειρίδια: Νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους - Β' επίπεδο
 

Ελένη Δεμίρη-Προδρομίδου, Ρούλα Καμαριανού-Βασιλείου
© 2002, Εκδόσεις Μεταίχμιο
ISBN 978-960-375-419-0

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Διδακτικά εγχειρίδια: Νέα Ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους - Γ' και Δ' επίπεδο
 

Ελένη Δεμίρη-Προδρομίδου, Ρούλα Καμαριανού-Βασιλείου
© 2003, Εκδόσεις Μεταίχμιο
ISBN 960-375-632-6

Περισσότερα

Α1 (για παιδιά 8 – 12)
Διδακτικά εγχειρίδια: Αστερίας 1α - Μέθοδος ελληνικής γλώσσας για παιδιά
 

Ευαγγελία Γεωργαντζή
© 1999, Ευαγγελία Γεωργαντζή
Διάθεση: NEOHEL

Περισσότερα

Α1 (για παιδιά 8 – 12)
Διδακτικά εγχειρίδια: Αστερίας 2 - Μέθοδος ελληνικής γλώσσας για παιδιά
 

Ευαγγελία Γεωργαντζή
© 1999, Ευαγγελία Γεωργαντζή
Διάθεση: NEOHEL

Περισσότερα

Α1 (για παιδιά 8 – 12)
Διδακτικά εγχειρίδια: Αστερίας 3 - Μέθοδος ελληνικής γλώσσας για παιδιά
 

Ευαγγελία Γεωργαντζή
© 1999, Ευαγγελία Γεωργαντζή
Διάθεση: NEOHEL

Περισσότερα

Α1 (για παιδιά 8 – 12)
Διδακτικά εγχειρίδια: Αστερίας 4 - Μέθοδος ελληνικής γλώσσας για παιδιά
 

Ευαγγελία Ραφτοπούλου - Γεωργαντζή
© 2011, Ε. Γεωργαντζή
ISBN: 960-7307-37-2
Διάθεση: NEOHEL

Περισσότερα