Υψηλή αντίθεση

Ομάδα Εργασίας

Αικατερίνη Αθανασιάδου

Αποφοίτησε από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φοίτησε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Γαλλικού Τμήματος του Α.Π.Θ με ειδίκευση στη Διδακτική & Μεθοδολογία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Εργάζεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, στη Διεύθυνση Παραρτήματος Θεσσαλονίκης από το 1991. Δίδαξε στο Κ.Ε.Α.Τ επί σειρά ετών γαλλικά σε μαθητές γυμνασίου και ως επιστημονικά υπεύθυνη οργάνωσε και υλοποίησε προγράμματα της Ε.Ε. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την εκπαίδευση ατόμων με μειωμένη ή ολική απώλεια όρασης αλλά και προγράμματα άτυπης εκπαίδευσης της Ε.Ε. για νέους για την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Ήταν επιστημονικά υπεύθυνη στο διακρατικό πρόγραμμα με τίτλο “ Listen and Touch “ που αφορούσε στην ανάπτυξη Μεθοδολογίας και στην προσαρμογή διδακτικών υλικών για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης και στο διακρατικό πρόγραμμα με τίτλο “European Portfolio for the Blind and Visually Impaired” που αφορούσε στη δημιουργία ηλεκτρονικού ευρωπαϊκού φακέλου γλωσσομάθειας για άτομα με αναπηρία όρασης στα πλαίσια του προγράμματος SOCRATES, LINGUA II. Είναι συνεργάτιδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για την προσαρμογή των εξεταστικών θεμάτων για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας ως προς τους/τις υποψήφιους /ες με αναπηρία όρασης και για την υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/ εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας .


Άννα Κοκκινίδου

H Άννα Κοκκινίδου είναι επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) από το 2006. Έχει αποφοιτήσει από τα Τμήματα Νομικής, Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος ΜΔΕ στη Μετάφραση του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Στο ΚΕΓ, συντόνισε προγράμματα και οργάνωσε δράσεις, ενώ στο πλαίσιο της Πράξης 54 με τίτλο: «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» διατέλεσε υπεύθυνη των δράσεων Π2β-Συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης/κατάρτισης και Π2γ-Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία/εκμάθηση και πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ. Αντιστοίχως υπήρξε υπεύθυνη παραδοτέων για τα παραδοτέα των παραπάνω δράσεων μαζί με μια ομάδα συνεργατών του ΚΕΓ, από το 2012 ως το τέλος του έργου.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου σχεδίασε και οργάνωσε το πλαίσιο υλοποίησης με βάση τον αρχικό σχεδιασμό της καθηγήτριας κ. Νιόβης Αντωνοπούλου και υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου, (Προέδρου του ΚΕΓ), καθηγητή Ιωάννη Ν. Καζάζη.


Δήμητρα Ζούμα

Η Δήμητρα Ζούμα κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ειδίκευση Ιστορία) της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π. Εργάζεται στο Εκπαιδευτικό Τμήμα του Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την υποστηρικτική διδασκαλία και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με μερική και ολική απώλεια όρασης που φοιτούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Έχει διδάξει τον Ελληνικό Κώδικα Braille στο τμήμα κατάρτισης εκπαιδευτικών που λειτουργεί στο Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Γλώσσα στην Τηλεφωνική Σχολή για άτομα με οπτική αναπηρία του Κ.Ε.Α.Τ. Είναι μέλος της Επιτροπής για την Πιστοποίηση Επάρκειας στη Γραφή και Ανάγνωση του Κώδικα Braille που λειτουργεί στο Κ.ΕΑ.Τ. Θεσσαλονίκης. Συνεργάζεται με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στην υλοποίηση της πράξης για την Υποστήριξη και την Ποιοτική Ανάδειξη της Διδασκαλίας / Εκμάθησης της Ελληνικής ως ξένης/Δεύτερης όσον αφορά το μέρος της Προσαρμογής του Υλικού για τη Διδασκαλία, Εκμάθηση και Πιστοποίηση της Ελληνικής σε άτομα με αναπηρίες. Συμμετείχε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» - Δράση 2 του Οργανισμού «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» στο οποίο συμμετείχε το Κ.Ε.Α.Τ Θεσσαλονίκης ως υπεύθυνη καθηγήτρια για τη διδασκαλία της Ελληνικής σε αλλοδαπούς νέους εθελοντές που φιλοξενούσε το Κ.Ε.Α.Τ. Έχει πάρει μέρος σε ημερίδες εκπροσωπώντας το Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης, στα διακρατικά προγράμματα “Listen and Touch” για την ανάπτυξη Μεθοδολογίας και την προσαρμογή διδακτικών υλικών για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας σε άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης στο πλαίσιο του προγράμματος SOCRATES, LINGUA II και στο πρόγραμμα “ELPBVI+” (European Portfolio for the Blind and Visually impaired). Με το σύζυγό της Γιώργο Πολίτη έχουν τρία παιδιά.


Δήμος Ζαχαρός

Εργάζεται στην βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Μακεδονίας με αντικείμενο την δημιουργία προσβάσιμου υλικού καθώς επίσης και στη χρήση των υπηρεσιών για φοιτητές με ειδικές ανάγκες. Στο παρελθόν εργάσθηκε ως εκπαιδευτής στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από άτομα με πρόβλημα όρασης στη σχολή τυφλών Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.Α.Τ. Β.Ε.).

Είναι απόφοιτος του τμήματος «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πτυχίο στην ειδικότητα «Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής» στο Ι.Ι.Ε.Κ. Πυθαγόρας. Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Lintz της Αυστρίας στη χρήση υπολογιστή για άτομα με πρόβλημα όρασης. Συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα «Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες» που διοργανώθηκε από το πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπαιδευτής σε Ι.Ε.Κ., Κ.E.K. και ευρωπαϊκά προγράμματα για την κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής ατόμων με πρόβλημα όρασης. Συνεργασία με το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στη δημιουργία ειδικού λογισμικού για άτομα με πρόβλημα όρασης.

Μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου τυφλών από το 2000. Παραολυμπιονίκης Αθήνα 2004.

Ενδιαφέροντα: αθλητισμός, μουσική, ταξίδια.


Ηλίας Βασιλειάδης

Ο Βασιλειάδης Ηλίας είναι Ψυχολόγος, Εμψυχωτής ομάδων, υποψήφιος Διδάκτορας στο Α.Π.Θ.

Σπούδασε Ψυχολογία και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές ειδίκευσης στη Σχολική Εξελικτική Ψυχολογία στο Α.Π.Θ. Εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο τομέα Ειδικής αγωγής σχεδιάζοντας και αξιολογώντας προγράμματα ένταξης μαθητών με αναπηρίες. Υπηρετεί ως Σχολικός Ψυχολόγος σε δομές ειδικής αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου και του Κέντρου Προσωπικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας στη Κύπρο.

Ως Επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Νεανικών Δραστηριοτήτων στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης την περίοδο 2005-08,σχεδίασε και υλοποίησε μεταξύ άλλων καινοτόμα ψυχο εκπαιδευτικά προγράμματα μαθησιακής και κοινωνικής ένταξης, διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ομάδων γονέων και εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει συνεργαστεί με το Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης, το 4ο Ειδικό Σχολείο Θεσσαλονίκης , το 7ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο συντονισμό σεμιναρίων για γονείς και εκπαιδευτικούς. Ως ερευνητής εργάστηκε σε πολλές έρευνες του Α.Π.Θ. Συμμετέχει με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά βιβλία, περιοδικά, συνέδρια και ημερίδες.


Κατερίνα Όλκα

Αποφοίτησε από το τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε το Μεταπτυχιακό της Τίτλο από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης Paul Sabatier, όπου ειδικεύθηκε στη Νευροψυχολογία και τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Εκπαιδεύτηκε στην Αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολίων από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου και στη Συστημική-Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική από το Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Είναι επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, όπου και ασχολείται με τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας σε άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Αυτισμό. Εργάζεται ως Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια ιδιωτικά με περιεχόμενο τη Διάγνωση και Αποκατάσταση ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, όπως οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και ο Αυτισμός καθώς και την Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία παιδιών, ενηλίκων, ομάδων, οικογένειας.

Έχει εργαστεί ως Ψυχολόγος στην εκπαίδευση σε Ειδικό Σχολείο, σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, στις Σχολές Γονέων και ως εκπαιδεύτρια σε Κολλέγιο καθώς και στον τομέα της υγείας σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε σεμινάρια, συνέδρια – ημερίδες και ομιλίες. Είναι χρόνια συνεργάτιδα και ενεργό μέλος του Συλλόγου Γονέων παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος και της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.


Κατερίνα Πρανέντση

Εργάζεται ως επιστημονική ερευνήτρια στο τμήμα Στήριξης και Προβολής της ελληνικής γλώσσας του ΚΕΓ από το 2002. Το κύριο αντικείμενο εργασίας της αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εξεταστικών θεμάτων. Επιπλέον συμμετέχει σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ειδίκευση στην παιδαγωγική) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» του ΚΕΓ.

Στο πλαίσιο του παραδοτέου έργου για τη διδασκαλία της ελληνικής σε άτομα με αναπηρία, επιμελήθηκε μελέτες, ερευνητικό υλικό και παρουσιάσεις.


Κωνσταντίνος Μακρίδης

Ο κος Μακρίδης Κωνσταντίνος είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού (Msc) του τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Έχει ειδικευτεί στην Ειδική Αγωγή στο Π.Τ.Ε.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος πιστοποίησης της γραφής Braille.

Εργάστηκε ως φιλόλογος ειδικής αγωγής στο Γυμνάσιο Φερών σε τμήμα ένταξης και κατ’ οίκων διδασκαλίας, ως εκπαιδευτής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ξάνθης στο πρόγραμμα Οδυσσέας «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό» καθώς και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αλλοδαπών και παλινοστούντων μαθητών στη Δράση 2. Ενίσχυση της ελληνομάθειας, 2.3 Θερινά τμήματα. Τέλος εδώ και δύο χρόνια εργάζεται στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά» στο πλαίσιο των ενισχυτικών παθημάτων που πραγματοποιούνται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.


Φυλιώ Τατσιοπούλου

Η Φυλιώ Τατσιοπούλου σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Εκπαίδευση (MEd) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 1992 εργάζεται ως καθηγήτρια Φιλόλογος στο Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης.

Έχει ολοκληρώσει το ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην εκπαίδευση κωφών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Δυσκολίες της Μάθησης του Παιδαγωγικού τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξαμηνιαίο πρόγραμμα με θέμα «Η Ειδική Αγωγή στη Β/θμια Εκπαίδευση» της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς, επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας σε Κωφούς μαθητές» στη Στοκχόλμη Σουηδίας, επιμορφωτικό workshop «Η Νοηματική Γλώσσα στην ευρωπαϊκή σχολική τάξη» του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Αυστρία. Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια με θέματα σχετικά με την Ειδική Αγωγή και την εκπαίδευση κωφών μαθητών.


Χριστίνα Μητσοπούλου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971. Διδάκτορας Συγκριτικής Γραμματολογίας, απόφοιτος Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο -ΤΕΙ Ηπείρου- διδάσκει μαθήματα μετάφρασης και ιταλικής γλώσσας. Απέσπασε υποτροφίες για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari, Βενετία/GRU, EduLingua/Πανεπιστήμιο Ματσεράτα.

Ασχολείται από το 1994 με τη διδασκαλία Γαλλικής, Ιταλικής και Ελληνικής γλώσσας (Στρατιωτικές Σχολές, ΤΕΙ, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης, ΙΔΕΚΕ-ΙΝΕΔΙΒΙΜ/ΚΕΕ-ΚΔΒΜ και Κέντρα Ξένων Γλωσσών) καθώς και με την πιστοποίησή τους ως παρατηρήτρια-αξιολογήτρια-βαθμολογήτρια στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ΥΠΑΙΘΠΑ από το 2003 και στις εξετάσεις PALSO ως το 2002, συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας/ΥΠΑΙΘΠΑ. Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων & Εκπαιδευτών Ενηλίκων από Απόσταση (ΙΔΕΚΕ-ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΚΕΕ-ΕΚΕΣΑΠ, Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δράμας/Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) επιμόρφωσε εκπαιδευτές και στελέχη εκπαίδευσης στη διαδικτυακή μάθηση και στη μέθοδο E. De Bono. Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων LLP/GRU-Comenius.

Ως διπλωματούχος ρουμανικής γλώσσας στο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) έχει δημοσιεύσει άρθρα με γνωστικό αντικείμενο τη Συγκριτική Γραμματολογία και συμμετείχε σε ομαδική έρευνα για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών που ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, κ.α.. Στον τομέα της μετάφρασης-διερμηνείας συνεργάσθηκε με το Γενικό Προξενείο της Ιταλίας στην Ελλάδα, Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ, Στρατιωτικές Σχολές, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.


Χριστίνα Μπουμπούλη

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1985. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ψυχολογία – Συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Έχει ειδικευτεί στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στον εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Κέντρο «Euroguidance» της Ελλάδας. Διαθέτει πιστοποιητικό γνώσης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος σε δομές Δήμων με κύρια αντικείμενα απασχόλησης τη συμβουλευτική γονέων σε θέματα διαπαιδαγώγησης των παιδιών, διαχείρισης αρνητικών γεγονότων ζωής και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών των παιδιών, τη συμβουλευτική παιδιών και εφήβων για την αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων, τη συμβουλευτική νηπιαγωγών, δασκάλων και εκπαιδευτικών για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο και την υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία, την οργάνωση και το συντονισμό προληπτικών ελέγχων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε γονείς με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών. Εργαζόταν για χρόνια εθελοντικά σε στέγη παιδικής προστασίας.

Τώρα (άνοιξη 2015) είναι υποψήφια Διδάκτωρ Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παράλληλα, εργάζεται σε ξενώνα φιλοξενίας ανηλίκων σε κίνδυνο, με αντικείμενο την υποστήριξη του καθημερινού προγράμματος των παιδιών. Είναι επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του έργου που αφορά τη διδακτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με μαθησιακές δυσκολίες. Συμμετέχει με εισηγήσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά.


Χρυσούλα Ξουβερούδη

Η Χρυσούλα Ξουβερούδη είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή από το πανεπιστήμιο “St. Kliment Ohridski” Σόφιας. Έχει επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και είναι απόφοιτη δεύτερου κύκλου διερμηνείας. Εργάζεται ως αναπληρώτρια φιλόλογος ειδικής αγωγής και από το 2011 συνεργάζεται με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως εξωτερική επιστημονική συνεργάτης στο πρόγραμμα διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε άτομα με προβλήματα ακοής και εκπόνηση-προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με προβλήματα ακοής.