Υψηλή αντίθεση

Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Απώλεια ακοής - Προσαρμογή Αστερίας 2

Εισαγωγή

1. Από τα cd της σειράς «Αστερίας 2» δεν είναι δυνατόν ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περιορισμούς το Cd 2 Κείμενα-ασκήσεις λόγω της αναπηρίας των παιδιών. Επειδή ο βαθμός της ακουστικής απώλειας διαφέρει ο διδάσκων θα κρίνει κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή του.
2. Τα εγχειρίδια του «Αστερίας 2» που παρατίθενται αυτούσια, γιατί αφορούν χρήση αποκλειστικά από τον διδάσκοντα είναι τα εξής: «Αστερίας 2, Παιδαγωγικός Οδηγός για το Διδάσκοντα» και αυτούσιο το «Ελληνικά έθιμα και γιορτές» καθώς παραθέτει με απλό και κατανοητό τρόπο πληροφορίες για τα έθιμα και τις γιορτές των Ελλήνων.
3. Επιδέχονται προσαρμογές (αφαιρέσεις, αντικαταστάσεις και προσθήκες) τα εγχειρίδια: «Αστερίας 2 - βιβλίο μαθητή» και «Αστερίας 2 - γραπτές ασκήσεις».

Συνημμένα

comments powered by Disqus