Υψηλή αντίθεση

Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Απώλεια ακοής - Προσαρμογή Αστερίας 4

Εισαγωγικά

Από τα εγχειρίδια και το cd της σειράς «Αστερίας» δεν είναι δυνατόν ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περιορισμούς το Cd 2 Κείμενα-ασκήσεις λόγω της αναπηρίας των παιδιών. Επειδή ο βαθμός της ακουστικής απώλειας διαφέρει, ο διδάσκων θα κρίνει κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή του.
Από τον «Αστερίας 4» παρατίθεται αυτούσιος ο Παιδαγωγικός Οδηγός για τον Διδάσκοντα και το εγχειρίδιο Ελληνικά έθιμα και γιορτές καθώς παραθέτει με απλό και κατανοητό τρόπο πληροφορίες για τα έθιμα και τις γιορτές των Ελλήνων, ενώ επιδέχεται προσαρμογές το Βιβλίο του μαθητή.

Συνημμένα

comments powered by Disqus