Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Η παιδεία εις τα Άβδηρα κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν της Τουρκοκρατίας 1 1 12-16 1960
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Γιατροσόφια στα Άβδηρα 1 2 101-102 1961
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Αρραβώνες στα Άβδηρα 1 3 158-159 1961
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Χαρά στα Άβδηρα 2 5 42-46 1962
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Χαρά στα Άβδηρα 2 6 110-112 1962
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Λαογραφία. Προλήψεις στα Άβδηρα 3 12 197-199 1963
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Ζητήματα σχετικά με το παιδί. Από τη λαογραφία των Αβδήρων 4 13 52-53 1964
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Επιστολές. Διορθώσεις στο οδοιπορικό των Αβδήρων 4 16 254 1964
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Άβδηρα. Χειρόγραφες σημειώσεις 5 19 167-168 1965
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Άβδηρα. Σύντομη ιστορία του σημερινού χωριού 6 23-24 202-203 1966
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Άβδηρα. Κληρονομικόν δίκαιον 7 25 56-58 1967
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Ζ΄. Άβδηρα. Κοινωνική οργάνωση 7 26 91-92 1967
Θρακικά Χρονικά Δανδαλίδης Δημήτριος Άβδηρα. (Από την ιστορία και τη λαογραφία του σημερινού χωριού). Δυο οριακές δεκαετίες 42 137-138 1988