Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Άβδηρα. Σύντομη ιστορία του σημερινού χωριού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 202-203