Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Λαογραφία. Προλήψεις στα Άβδηρα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 197-199