Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Ζητήματα σχετικά με το παιδί. Από τη λαογραφία των Αβδήρων», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 52-53