Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Επιστολές. Διορθώσεις στο οδοιπορικό των Αβδήρων», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 254