Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Ζ΄. Άβδηρα. Κοινωνική οργάνωση», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 26 (Απρίλιος 1967), σ. 91-92