Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Γιατροσόφια στα Άβδηρα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 101-102