Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Άβδηρα. Χειρόγραφες σημειώσεις», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 167-168