Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Αρραβώνες στα Άβδηρα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 158-159