Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Άβδηρα. (Από την ιστορία και τη λαογραφία του σημερινού χωριού). Δυο οριακές δεκαετίες», Θρακικά Χρονικά, τχ. 42 ( 1988), σ. 137-138