Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Χαρά στα Άβδηρα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 110-112