Είστε εδώ

Char René

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Πανδώρα Char René Φύλλα του ύπνου 7 7 2000
Πανδώρα Char René [Ν’ αφήσεις γι’ αργότερα το φανταστικό που κι αυτό επίσης] 7 7 2000
Πανδώρα Char René [Κοκκινολαίμη φίλε μου που ερχόσουν όταν το πάρκο ήταν έρημο] 7 7 2000
Πανδώρα Char René [Το ποίημα είναι έξαλλη άνοδος· η ποίηση, το παιχνίδι της] 7 7 2000
Πανδώρα Char René [Λόγος θύελλα πάγος και αίμα θα φτιάξουν τελικά μια παγωνιά κοινή] 7 7 2000
Πανδώρα Char René [Η συγκατάθεση φωτίζει το πρόσωπο. Η άρνηση το ομορφαίνει] 7 7 2000
Πανδώρα Char René [Στο Όρος των Ελαιών ποιος ήταν παραπανίσιος] 7 7 2000
Πανδώρα Char René [Έφτιαξα με τ’ απορρίματα των βουνών ανθρώπους που ν’ αρωματί-] 7 7 2000
Πανδώρα Char René [Είμαστε ίδιοι με κείνα τα βατράχια που μέσα στην αυστηρή] 7 8 2000
Πανδώρα Char René [Το φρούτο είναι τυφλό. Είναι το δέντρο που βλέπει ] 7 8 2000
Πανδώρα Char René [Ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει αυτό που είναι ανίκανος να] 7 8 2000
Πανδώρα Char René Πες 7 8 2000
Πανδώρα Char René Πάνω στο στρώμα μιας παγωμένης λίμνης 7 8 2000
Πανδώρα Char René [Μάτια που νομίσατε ότι ανακαλύψατε τη μέρα, ξυπνήσατε τον] 7 8 2000
Πανδώρα Char René Συμβουλή του σκοπού 7 8 2000
Πανδώρα Char René Η αλήθεια θα μας ελευθερώσει 7 9 2000
Πανδώρα Char René Στην απελπισμένη 7 9 2000
Πανδώρα Char René [Όταν η θύελλα μαίνεται υπάρχει πάντοτε ένα πουλί] 7 9 2000
Πανδώρα Char René [Πηγαίνετε στο ουσιώδες. Δεν έχετε ανάγκη από νέα δέντρα] 7 9 2000
Πανδώρα Char René [Πρέπει να φυσάς σε μερικές ανταύγειες για να κάνεις καλό] 7 9 2000