Είστε εδώ

Char René

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Το Τραμ Char René Ποιήματα. Το μη προαναγγελθέν μέλλον 4-5 101 1988
Το Τραμ Char René Ποιήματα. Το δωμάτιο στο διάστημα 4-5 101 1988
Το Τραμ Char René Ποιήματα. Έρως επικρεμάμενος 4-5 102 1988
Το Τραμ Char René Ποιήματα. Ο ακίνδυνος 4-5 102 1988
Νέα Πορεία Char René Στις πύλες της Aerea 22 254-258 112 1976
Νέα Πορεία Char René Το χαμένο γυμνό 22 254-258 112-113 1976
Νέα Πορεία Char René Η δύση πίσω της χαμένη 22 254-258 113 1976
Νέα Πορεία Char René Το ανονόμαστο ζώο 47 554-556 83 2001
Νέα Πορεία Char René Ο κορυδαλλός 47 554-556 83 2001
Νέα Πορεία Char René Πρόσκληση 47 554-556 83-84 2001
Νέα Πορεία Char René Νίκη αστραπή 47 554-556 84-85 2001
Νέα Πορεία Char René Δωμάτιο μες στο διάστημα 47 554-556 85 2001
Νέα Πορεία Char René Η βιβλιοθήκη καίγεται 47 554-556 85-87 2001
Νέα Πορεία Char René Οι σύντροφοι στον κήπο 47 554-556 88-90 2001
Νέα Πορεία Char René II. Μέσα στο διάστημα (Από τα Eννέα ευχαριστώ στην Vieira da Silva) 47 554-556 90 2001
Νέα Πορεία Char René IV. Το κιγκλίδωμα (Από τα Eννέα ευχαριστώ στην Vieira da Silva) 47 554-556 90 2001
Νέα Πορεία Char René ΙΙΙ. Αυτή είναι (Από τα Eννέα ευχαριστώ στην Vieira da Silva) 47 554-556 90 2001
Νέα Πορεία Char René IX. Η ποταμίδα των καλαμιών (Από τα Eννέα ευχαριστώ στην Vieira da Silva) 47 554-556 90-91 2001
Νέα Πορεία Char René Και το ένα και το άλλο 47 554-556 91 2001
Νέα Πορεία Char René Για έναν Προμηθέα που σπάνει το βράχο του 47 554-556 91-92 2001