Είστε εδώ

Char René

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Πάροδος Char René Υπηρέτρια 9 746 1993
Πάροδος Char René Το κατακόρυφο χωριό 9 746-747 1993
Πάροδος Char René Παλαιστές 9 747 1993
Πάροδος Char René Αποκλήρωση 9 747-748 1993
Πάροδος Char René [ΧΙΙ.Να διαθέτει] 26-27 3052 2009
Πάροδος Char René [ΧΙΙΙ. Παραφορά και μυστήριο] 26-27 3052 2009
Πάροδος Char René [ΧV.Στην ποίηση πόσοι μεμυημένοι] 26-27 3052 2009
Πάροδος Char René [XVI. Το ποίημα είναι πάντοτε] 26-27 3052 2009
Πάροδος Char René [XVII. Ο Ηράκλειτος] 26-27 3052 2009
Πάροδος Char René [XIX. Άνθρωπε της βροχής] 26-27 3052-3053 2009
Πάροδος Char René [XX. Από το φλογερό σου παράθυρο] 26-27 3053 2009
Πάροδος Char René [XXI. Στην ποίηση είναι μόνο] 26-27 3053 2009
Πάροδος Char René [XXII. Στον αιώνα του Ανθρώπου] 26-27 3053 2009
Πάροδος Char René [XXIII. Είμαι ο ποιητής] 26-27 3053 2009
Πάροδος Char René [XXVII. Γη κινούμενη] 26-27 3053 2009
Πάροδος Char René [XXVIII. Ο ποιητής] 26-27 3053 2009
Πάροδος Char René [XXXIII. Κατά το έργο του] 26-27 3053-3054 2009
Πάροδος Char René [XXXIV. Ένα ον] 26-27 3054 2009
Πάροδος Char René [XXXV. Ο ποιητής] 26-27 3054 2009
Το Τραμ Char René Ποιήματα. Κάλεσμα 4-5 101 1988