Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Νέα Πορεία Λαχάς Κώστας Ανοίξτε 4 43 292 1958
Νέα Πορεία Λαχάς Κώστας Μας ρώτησαν 4 43 292 1958
Νέα Πορεία Λαχάς Κώστας Μην κινηθείς 4 45-46 399 1958
Φιλόλογος Λαχάς Κώστας Μετείκασμα μεταίσθημα (απόσπασμα) 104 196-203 2001
Φιλόλογος Λαχάς Κώστας Εις οσμήν ευωδίας πνευματικής 121 419-420 2005
Νέα Πορεία Λαχάς Κώστας Εμπύρετος κατάστασις 8 85 84-85 1962
Παραφυάδα Λαχάς Κώστας Εκ μεταφοράς εις μεταφοράν 2 34-42 1986
Παραφυάδα Λαχάς Κώστας Ασκήσεις επί αμμοδόχου 3 66-77 1987
Θρακικά Χρονικά Λαχάς Κώστας Σύνθεση. Πλαστικό, 1962 3 11 106 1963
Θρακικά Χρονικά Λαχάς Κώστας Μαρτίου 8 του έτους 1959. Διήγημα 3 11 141-142 1963
Νέα Πορεία Λαχάς Κώστας Οδός Έβρου αρ. 58 8 93 367-368 1962
Το Τραμ Λαχάς Κώστας Οξυγονοκολλητής ονείρων 1 9-12 1987
Το Τραμ Λαχάς Κώστας Στάσεις. Χαιρετισμός 1 98 1987
Το Τραμ Λαχάς Κώστας, Σφυρίδης Περικλής Στάσεις. Μια συζήτηση του Κώστα Λαχά με τον Περικλή Σφυρίδη 16 71 1991
Χάρτης Μαρωνίτης Δημήτρης Ν., Λαχάς Κώστας Στίγματα. Διάλογος 7 12 1983
Χάρτης Λαχάς Κώστας Κείμενα. Αλάομαι αλώμαι 20 153-158 1986
Χάρτης Λαχάς Κώστας Κείμενα. Ντεθίαμος αγέρ 24 597-604 1987