Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας, «Οξυγονοκολλητής ονείρων», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 9-12