Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας, «Στάσεις. Χαιρετισμός», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 98