Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας, «Μαρτίου 8 του έτους 1959. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 11 (Ιούλιος 1963), σ. 141-142