Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας,Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Μια συζήτηση του Κώστα Λαχά με τον Περικλή Σφυρίδη», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 71