Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Γιώργου Παναγουλόπουλου, Κονσέρτο με χαμηλωμένα φώτα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 413-415 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1989), σ. 146-148