Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Κώστα Πανόπουλου, Χρησμολογίες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 48