Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Σαράντου Παυλέα, Ποιητικοί συνειδησιακοί διάλογοι, δύο ποιητικοί τόμοι», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 46-48