Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Τόλη Νικηφόρου, Ο πλοηγός του απείρου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 36, τχ. 419-421 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1990), σ. 44-45