Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 2010, τεύχος 36

Νικοπούλου Ηρώ, «Ο ποιητής Σταύρος Βαβούρης», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4201

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4206

Γιαννέλου Αγγελική, «“Μπαλλάντα για έναν άνθρωπο που πέθανε”. Σταύρος Βαβούρης», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4206-4210

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4211

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4216

Θεοχάρης Γιώργος Χ., «Σταύρος Βαβούρης, ένας Ατρείδης στο Μεταξουργείο», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4211-4216

Καβάσιλας Γιάννης, «Οι Διάκριοι», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4216-4230

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4231

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4235

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4238

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4241

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4248

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Σταύρος Βαβούρης. Μια πικροδάφνη στους προθαλάμους», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4249-4252

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4252

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4255

Μάνιου Γεωργία, «Ο Σταύρος Βαβούρης, ποιητής και ποίημα», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4253-4255

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4260

Βαβούρης Σταύρος, «Αποχαιρετισμός», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4272

Βαβούρης Σταύρος, «Δεν προσπαθούσα να προφυλαχθώ από τη βροχή», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4272-4273

Βαβούρης Σταύρος, «Η γυναίκα που πουλούσε λαχεία», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4273

Βαβούρης Σταύρος, «Απέναντι στο δρόμο “που δε βγαίνει”», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4273-4275

Βαβούρης Σταύρος, «Υπό αμυδρόν φωτισμόν», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4275

Βαβούρης Σταύρος, «Η καταδρομή της θάλασσας», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4275

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4275

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4299

Πορφύρης Τάσος, «Η βροχή και το ποίημα. Λίγα σχόλια για την ποίηση του Σταύρου Βαβούρη», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4296-4299

Πρεβεδουράκης Γιώργος, «RE: 195919772001», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4300-4307

(ανυπόγραφο), «[Γραμματόσημο με το πορτρέτο του Gregory Nunzio Corso]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4306

Ριζάκης Κώστας, «Τα ποιήματα αυτά», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4307-4308

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4307

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4309

Σουέρεφ Κώστας, «Η κομμένη διηγηματική ποίηση του Σταύρου Βαβούρη», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4309-4315

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4315

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4320

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Σταύρος Βαβούρη, ο ποιητής που δόξασε την αναπηρία του», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4321-4322

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4322

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4325

Καβάσιλας Γιάννης, «Το πατρικό σπίτι του Σταύρου Βαβούρη», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4326

(ανυπόγραφο), «[Ο Στ. Βαβούρης στο Ποιητικό Συμπόσιο Πάτρας]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4327

(ανυπόγραφο), «[Στ. Βαβούρης και Π. Τζωρτζοπούλου]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4328

Δίκα-Κορνέτη Πέννυ, «[Σχέδιο της Πέννυς Δίκα-Κορνέτη]», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4340