Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Τα ποιήματα αυτά», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4307-4308