Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Σταύρου Βαβούρη Ποιήματα ενός μείζονος ποιητή που άφηνε τα ποιήματα να τον πηγαίνουν, καθώς αυτά πηγαίνουν», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4261-4272