Είστε εδώ

Βαβούρης Σταύρος, «Αποχαιρετισμός», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4272