Είστε εδώ

Καμπατζά Βαλεντίνη, «Η αντίληψη της έννοιας της μοίρας από τον ποιητή Σταύρο Βαβούρη. Εμπλοκή-συνδρομή της Ιστορίας και της Φύσης στους ρόλους που αυτή αναλαμβάνει, όπως αποκρυσταλλώνεται με τη συμβολή της γλώσσας και των συμβόλων της», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4231-4235