Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Η βροχή και το ποίημα. Λίγα σχόλια για την ποίηση του Σταύρου Βαβούρη», Πάροδος, τχ. 36 (Μάιος 2010), σ. 4296-4299